Luettu (2588)

Verotus mökin vuokrauksessa

verotus-moekin-vuokrauksessa-9-1

Vapaa-ajan kiinteistöjen, kuten kesämökin vuokraamisesta saatavat tulot luokitellaan veronalaisiksi pääomatuloiksi, jotka tulee ilmoittaa verottajalle.

Mikäli mökin vuokraamisesta jää kulujen vähentämisen jälkeen käteen alle 7000 euroa vuodessa, kannattaa vuokratulot huomioida veroprosentissa. Jos taas vuokraamisesta saatavat nettotulot ylittävät kulujen vähentämisen jälkeen 7000 euron rajan, verot tulee maksaa ennakkoveroina tilisiirrolla Verohallinnolle.

Mökin vuokrauksen yhteydessä kotitalousvähennystä voi hyödyntää ainoastaan siinä tapauksessa, jos mökin omistaja käyttää kiinteistöä myös itse. Mikäli kesämökki on kokonaan vuokrakäytössä, aiheutuneisiin kuluihin ei voi käyttää kotitalousvähennystä.

Mökin vuokrauksen alv.

Yksityishenkilön harjoittama kesämökin vuokraus ei ole pääsääntöisesti arvonlisäveron alaista majoitustoimintaa. Arvonlisäveroa suoritetaan kuitenkin silloin, kun kyse on hotelli-, lomakeskus- ja leirintäaluetoiminnasta tai niihin verrattavassa olevasta mökkien ja majoitustilojen luovuttamisesta. Näiden majoitustilojen luovuttamiseen sovelletaan 10 % verokantaa.

Majoitustoiminnan luonnetta arvioitaessa ratkaisevia tekijöitä ovat majoitustoiminnan laajuus, vuokrattavien tilojen määrä sekä asumisaika. Esimerkiksi mökkien vuokrauksen katsotaan olevan arvonlisäverollista majoitustoimintaa silloin, kun vuokraajalla on vuokrauskäytössä jatkuvasti vähintään kaksi mökkiä.

Majoitustoiminnan arviointiin vaikuttaa myös se, ovatko majoitustilat vuokrauskäytön lisäksi myös omistajan käytössä. Etenkin siinä tapauksessa, jos majoitustoiminnan käytössä olevien tilojen määrä on vähäinen, kiinteistöjen omakohtainen käyttö aiheuttaa olettaman siitä, ettei kyse ole arvonlisäveron alaisesta majoitustoiminnasta.

Vähennettävät kulut mökin vuokraustoiminnassa

Mökin omistajalla on oikeus vähentää verotuksessa monia vuokraamiseen liittyviä kuluja. Vähennyskelpoisia kuluja mökin vuokrausajalta:

• Sähkömaksut
• Vakuutusmaksut
• Kiinteistövero
• Kiinteistövälittäjän välityspalkkio
• Ilmoituskulut
• Vuosikorjaukset, mikäli vuokraaja omistaa kiinteistön

//www.nettimokki.com/build/images/loader.svg